História ženskej zložky hádzanej

Ďalším úspešným masovým športom sa stáva vo Vajnoroch hádzaná a založenie oddielu – zatiaľ len družstva dorasteniek a žien v mieste bolo dňa 17.7.1959.

Pri jeho zrode stáli Milka Grebečiová, František Zeman a František Grebeči, ktorí za veľkej pomoci už vtedy tré­nera hádzanej z povolania Štefana Juhásza, ako aj redaktora denníku Práca Ladislava Grossa spoločnými si­lami dali základný kameň hádzanej v mieste.

Nesmieme zabudnúť na mená prvých hádzanárok vo Vajnoroch v jednotlivých kategóriách.

Dorastenky:

Belejová Ivo­na, Belovičová Mária, Darnadiová Dana, Fašungová Stanis­lava, Gažová Helena, Hatnančíková Helena, Krištofičová Ema, Majdlenová Jana, Panáková Ida, Snohová Gaba, Srpová Adriana, Strečanská Kveta, Szépová Dana, Valčeková Elena, Zemanová Anna, a Zemanová Kornélia.

Ženy:

Belovičová Anna, Feketeová Oľga, Grebečiová Milka, Horváthova Oľga, Matulová Vilma, Nováková Helena, Rudolfová Erika, Panáková Anna, Panáková Drahomíra, Snohová Eva, Zemanová Iveta, a Ze­manova Nina.

Začiatky a prvé zápasy

36

Prvý zápas dorasteniek v hádzanej bol odohraný už 19.7.1959 proti bratislavskej Zornici, v ktorom zví­ťazili 6:5. Všetky góly strelila Adriana Srpová, ktorá bola zároveň i prvou kapitánkou mužstva.

Všetky menované hráčky začali s veľkým elánom a trénovali tri krát týždenne. Po odohraní 12 priateľských zápasov, kde dosiahli dobré výsledky tak dorastenky, ako i ženy, Krajský zväz hádzanej ich zaaradil do súťaže mesta Bratislavy na ročník 1959/60.

Spomenieme aspoň prvý majstrovský zápas, ktoré odoh­rali dorastenky Vajnor 20.9.1959 proti Iskre Slovnaft Bratislava, jednému z popredných dorasteneckých družs­tiev Slovenska a podľahli mu 0:5. V ten istý deň odoh­rali aj svoj prvý majstrovský zápas i ženy, taktiež proti Slovnaftu a aj tie podľahli skúsenému celku 3:10.

Prvý organizačný výbor

Pre ďalšie organizačné zabezpečenie činnosti pri­chádza 22.7.1959 k založeniu prvého výboru oddielu, do ktorého bol za predsedu zvolený František Zeman, ktorý sa zároveň stáva aj trénerom oboch družstiev.

Tajomníčkou oddielu bola Milka Grebečiová a členovia výboru Bednárik Jozef, Belovič Jozef, Grebeči František, Matula František, Múčka Tomáš a Zemanová Anna. Patrónom novozvole­ného výboru za Krajský zväz hádzanej bol Štefan Juhász.

Už v priebehu rokovania prisľúbili podať pomocnú ruku zástupcovia miestneho JRD na čele s predsedom Cypriánom Sekerom a za NF predsedom Štefanom Sečanským.

Prvé úspechy

40

Hneď v prvom roku majstrovskej súťaži si najlepšie viedli dorastenky, ktoré vyhrali mestskú súťaž s nás­kokom 5 bodov pred Energiou Bratislava.

Najlepšími strelkyňami mužstva sa stali:

  1. Kapitánka Srpová (49 gólov)
  2. Zemanová Anna (38 gólov)
  3. Darnadiová Dana (24 gólov)

A tak pre súťažný rok 1960/61 po prebojovaní sa do krajskej súťaže ako nováčik vyhrá hneď aj krajský pre­bor so ziskom 32 bodov pred Slovanom Senec, ktorý mal o 4 body menej.

Najlepšími strelkyňami sezóny 1960/61 boli:

  1. Krištofičová (43 gólov)
  2. Darnadiová (39 gólov)
  3. Zemanová (38 gólov)

Týmto víťazstvom v krajskej súťaži postúpili do novovytvorenej súťaže dorasteneckej ligy v skupine „A“ a zároveň ako víťaz kraja postúpili na majstrovstvá Slovenska mladších do­rasteniek, ktoré sa uskutočnili 13.5.1960 v Považskej Bystrici.

Družstevník Vajnory sa stretol s nasledujúcimi družstvami:

Družstevník Starý Tekov (4:0 / 2:0), Slávia Senec (4:4 / 1:2), Slávia Nitra (2:0 / 0:0), Slovan Myslenice (3:1 / 2:1), a TJ Lučenec (6:1 / 4:0).

Na týchto majstrovstvách dosiahli dorastenky Vajnor vynikajúci úspech, keď sa stali majsterkami Slovenska v kategórii dorasteniek v hádzanej, čo bol doterajší dosiaľ neprekonaný úspech vajnorskej hádzanej.

Zmeny v družstve

38

Po tomto úspechu družstvo Vajnor hralo ešte dva roky dorasteneckú ligu, keď v roku 196l/62 skončilo na 3. mieste a v ročníku 1962/63 na 5. mieste. Pre vekovú hranicu začínajú opúšťať postupne niektoré hráčky už do prvo­ligových bratislavských celkov:

  • Anna Zemanová a Hatnančíkova do Štartu
  • Gažová a Fašungová do MDŽ
  • Darnadiová a Belejová do Vinohradov
  • Tréner odchádza do druholigo­vého MDŽ, neskoršie už do prvoligového Štartu.

Ďalším úspešným trénerom žiačok a dorasteniek v hádzanárskom oddiele sa stáva Ferdinand Žiška, ktorý počas svojho trénerstva vychoval okrem iných aj neskoršie reprezentanky ČSSR – Violu a Valiku Pavlasové, z ktorých Viola bola dlhšie stálou hráčkou národného mužstva ČSSR a Valika obliekala aj reprezentačný dres v juniorskom celku ČSSR.

Predtým, v rokoch 1960-1963 boli vo výbere Slovenska dorasteniek a junioriek ich predchodkyne a to Darnadiová, Zemanová, Gažová, Snohová, Belejová, Hatnančíková a tré­ner Zeman. Vo výbere ČSSR boli Darnadiová, Zemanová, Gažová a tréner Zeman.

Turnaje a družby

39

Veľmi populárne boli hádzanárske turnaje doraste­niek v mieste. Tak prvý takýto turnaj bol založený vo Vajnoroch za podpory JRD, NF a Obvodného ná­rodného výboru v roku 1959 a to turnaj o „Družstevný Veniec„, ktorý sa v ďalších rokoch premenoval na pohár „JRD Vajnory„.

Tento turnaj sa stal celoštátnou zá­ležitosťou, na ktorej štartovali okrem iných:

Vybrané družstvo OV ČSTV Břeclav, Sparta Stalingrad Praha, Dynamo Praha, Orbis Praha, Rimavská Sobota a Maratón Košice.

Dva ročníky tohto turnaja vyhrali hráčky Vajnor a po jeden krát Břeclav a Stalingrad Praha, s ktorým si oddiel nadviazal aj družbu. Na základe tejto družby sa vajnorské hádzanárske dorastenky dvakrát zúčastnili turnaja v Prahe. V druhom prípade bol turnaj konaný pri príleži­tosti XII. zjazdu KSČ, kde za účasti 4 družstiev aj zví­ťazili nad všetkými súperkami a obsadili na turnaji prvé miesto.

Výsledky: Orbis Praha 7:3 /2:2/, Stalingrad Praha 6:5 /4:1/, Chomutov 9:2 /5:0/, Slávia Praha 4:2 /3:2/. Na tomto turnaji bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka Šandorová a za najlepšiu strelkyňu Hatnančíková.

Posledné úspechy a zánik

Posledná zostava veľkých úspechov a „zlatých“ časov vajnorských dorasteniek sa skladal z nasledujúcich hráčok:

Brankárky

– Šandorová Mária, Sno­hová Gaba

Hráčky v poli

– Bajbarová Agneša, Belejová Ivona, Darnadiová Dana, Fašungová Slávka, Fašungová Liba, Gažová Helena, Hatnančíková Helena, Krištofičová Ema, Szépová Dana,  Štefeková Tonka, Zemanová Anna (kapitánka) a Zemanová Nela.

Tréner

– František Zeman

Vedúci

– František Grebeči.

Hádzanárky v ženskom oddieli už neboli také úspešné. Tieto hrali v súťaži, striedali dobré momenty so slabšími až do roku 1962. Vtedy sa toto družstvo rozpúšťa, lebo niek­toré hráčky nemohli pokračovať v aktívnej hádzanej z dô­vodov rodinných, študijných a pod.