2% z daní pre vajnory

Podporte nás 2% z vašich daní

Názov: Hádzanársky klub Vajnory

Adresa: Pračanská 34, 83107 Bratislava

IČO: 30842417

Právna forma: Občianske združenie

Aj tento rok môžete darovať 2% z vašich daní vajnorským hádzanárom. Predvyplnené potrebné tlačivá nájdete v odkazoch nižšie.

V mene celého klubu HK Vajnory Vám ďakujeme!

V prípade že ste zamestnanec:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť nižšie). Ide o špeciálne tlačivo z Ministerstva Financií a pokiaľ nebude použité práve toto tlačivo vaše 2% z dane nám bohužiaľ odovzdané nebudú.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre fyzické osoby (predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť nižšie) za rok 2018. Aj v tomto prípade ide o špeciálne tlačivo z Ministerstva Financií a pokiaľ nebude použité práve toto tlačivo vaše 2% z dane nám bohužiaľ odovzdané nebudú.
  3. Uveďte vaše osobné údaje a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane (tú získate z potvrdenia o zaplatení dane ktoré obdržíte od zamestnávateľa).
  4. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pozor pri tlači:
Ak tlačíte tlačivá jednostranne, treba aby boli oba dokumenty vyplnené na samostatných listoch a zo zadnej strany nemali nič. Ak tlačíte obojstranne, musia byť obe tlačivá na jednom liste papiera a obe strany musia byt vyplnené ináč nám vaše 2% nebudú vyplatené.

Predvyplnené tlačivá pre fyzické osoby / zamestnancov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti FO 2018 (V)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO 2018 (V)

Tlačivá pre právnické osoby

Daňové Priznanie pre PO – 2018

Minuloročné dokumenty